Arbeidsmetode:

Den grafiske teknikken Collagraph:

http://www.moma.org/
http://www.nontoxicprint.com/ 
http://www.billchambers.org/ 
http://cdn.dick-blick.com/ 
http://en.wikipedia.org/
www.artistterms.com
www.swanseaprintworkshop.org.uk 
http://www.fineart.no/kunstner/marianne-karlsen 

Jeg bor og arbeider i Oslo. Som grafiker jobber jeg med flere teknikker, og har jobbet i mange år og utviklet mye erfaring med teknikken collagraph og bruker både dyptrykk og høytrykk i denne prosessen.
Collagraph (staves noen ganger collography) det er en grafisk prosess der materialer og struktur blir påført ei plate, gjerne papp eller plexiglass. Ordet er opprinnelig fra Gresk koll eller kolla, som betyr lim, og graph, som betyr aktiviteten å tegne, altså å lage spor i et bindemiddel. Samme med dyptrykk og høytrykk kan det kombineres sammen med andre plater, som radering på en zinkplate. Materialene som blir påført gir forskjellige tekstur og kontraster, og dermed valør differanser. Det avhenger av hvilke tekstur og høydeforskjell på reliefene og raderingen. Det er derfor uten bruk av syrebad eller andre kjemiske midler for å oppnå streken.
Det var den kunstneriske utviklingen i de første tiårene på 1900-tallet som utviklet seg til en stor endring innen Collagraph. Speielt inne sjangeren ’funnet materialer’ collage av dette, kubismen, Dada og Bauhaus. 50-60 tallets pop art var det en voksende interesse for teknikken, med mange nye rimelige materialer innen akryl og lim.

Det er flere tema og prosjekter jeg har jobbet med, hovedtema de siste årene har vært hendene og nærheten til materialer, men ikke nødvendigvis hender som motiv. Jeg har også eksperimenterer med form, skygge og blindtegning strek, inspirasjon og utgangspunkt i motiver fra media, benytter jeg meg også av.
Teknikken gir et organisk preg som som gir liv og struktur til motivet.
I masteroppgaven fokuserte jeg på tresnitt og laget tresnitt av fotodokumentasjonen fra case-studien.

Kort om min erfaring fra formidling med utgangspunktet i grafikk:
I master oppgave min så jeg på den praktiske tilnærmingen til utstillingen, Avtrykk. Tresnitt fra fem århundre på Nasjonalgalleriet, og hvordan den taktile forståelsen gjennom hånden var utgangspunktet i formidlingen. Jeg har mye og variert erfaring med visuell kunst med barn, ungdom og voksne.
Bakgrunnen og valg av forskningsfeltet i masteroppgaven var derfor min egen erfaring som utøvende grafiker i praktisk formidling. Et forstudium og pilotprosjektet i samarbeid med Anne Jensen og HIOA, deltakerne var de eldste i Stabekk aktivitets barnehage, det ga meg anledning til omvisning og tresnittverkstedet for barna. Jensen skrev en artikkel om prosjektet i Form 4. 2015, artikkelen beskriver opplevelsen barna fikk i møte med grafikk, hvordan barn behersker teknikken med mestring og glede.
Erfaringen min fra Munchmuseet har vært over en 12 års periode med bla DKS med 5-6 trinn med tresnitt verksted. Kulturnatt og høstferieverksted. Nå den siste tiden har jeg vært formidler med omvisning og verksted ved 7- trinn DKS, med relevante verksted oppgave. Og i tillegg med omvisninger for 1-6 trinn og barnehager. I vinter var jeg veileder og formidler i verkstedets utstillingen Med lukkede øyne – Gauguin og Munch.
I 2016 og 2018 var Ellen Edminson faglig ansvarlige for Camp Munch på Løten, en kunst leir for ungdom mellom 13-20 år men en avsluttende presentasjon og utstilling for familie og venner. http://campmunch.no/om-camp-munch/

Den grafiske teknikken heter Collagraph, kollageplater i papp, med en stor variasjon av materialer til bruken av trykkplater.
En helse og miljøvennlig teknikk, som kan brukes til både dyptrykk og høytrykk, som ikke trenger syrebad.
Platen kan variere, men det blir ofte brukt papp, som f.eks bokpapp, silkboard, kan også bruke plexiglass.
Utrykket du får fra trykkplaten kan ha et spenn ifra mye stryktur og skarp strek til skjør linje og lyse valører. Det inkludererer også Carborundumtrykk.
Jeg jobber også litt med høytrykk linosnitt og tresnitt.
Opplagene jeg lager er små, som regel ikke større enn rundt 15-40 stk.,
trykkplata kan ikke trykkes i store opplag, de slites raskere enn kobberplater.
Opplagene blir eksklusive men jeg tar ikke så høy pris.
Bildene er i str. fra A6-A3 og i underkant av A2.
Jeg holder også kurs og workshops i denne teknikken, for både barn og voksne, 
bla på Munchmuseet og Norske Grafikeres Verksted.
 
Flere av de tidligere arbeidene mine tar utgangspunkt i popkulturen, blader, magasiner, reklame fra både -50, -60 tallet -90 og 2000. Likhetene og forskjellene på presentasjon av kvinnen, det kvinnelige.
Kvinner satt inn i reklame for et produkt, for å selge det. Kvinnen blir fremstilt som glatt, polert og tynn, bilde manipulert som er uoppnålig kvinneideal. Slik blir hun også presentert i forbindelse med klesprodukter, som uoppnålig. Reklamens fiksering på kropp og skjønnhet, pussige fasinerende kroppsposisjoner.
Med utgangspunktet i kvinnen, posisjon, og tar det ut av sin sammenheng og gir henne tilbake personligheten ved å rufse henne til i utrykket og farge.
På den andre side er 50-60 talls pin-up presentasjon er nesten blitt et kvinne ikon skjønnhet, frekk og modig. Pin-up jentene fikk et glattere og finere papir i bladet.
Feminist med glimt i øyet, humor og ønsker at puplikum kan se kvinnen på en ny måte fra den polerte, med egen personlighet.
Ved å bruke et annet formspråk og presentere imagen i en annen kontekst, kan det gi nytt perspektiv på innholdet.