Arbeidsmetode:

Den grafiske teknikken Collagraph:

http://www.nontoxicprint.com/ 
http://www.billchambers.org/ 
http://cdn.dick-blick.com/ 
http://en.wikipedia.org/
www.artistterms.com
www.swanseaprintworkshop.org.uk 
http://www.fineart.no/kunstner/marianne-karlsen 


En kort beskrivelse av teknikken:
Den grafiske teknikken heter Collagraph, kollageplater i papp, med en stor variasjon av materialer til bruken av trykkplater.
En helse og miljøvennlig teknikk, som kan brukes til både dyptrykk og høytrykk, som ikke trenger syrebad.
Platen kan variere, men det blir ofte brukt papp, som f.eks bokpapp, silkboard, kan også bruke plexiglass.
Utrykket du får fra trykkplaten kan ha et spenn ifra mye stryktur og skarp strek til skjør linje og lyse valører. Det inkludererer også Carborundumtrykk.
Jeg jobber også litt med høytrykk linosnitt og tresnitt.
Opplagene jeg lager er små, som regel ikke større enn rundt 15-40 stk.,
trykkplata kan ikke trykkes i store opplag, de slites raskere enn kobberplater.
Opplagene blir eksklusive men jeg tar ikke så høy pris.
Bildene er i str. fra A6-A3 og i underkant av A2.
Jeg holder også kurs og workshops i denne teknikken, for både barn og voksne, 
bla på Munchmuseet og Norske Grafikeres Verksted.
 
Flere av de tidligere arbeidene mine tar utgangspunkt i popkulturen, blader, magasiner, reklame fra både -50, -60 tallet -90 og 2000. Likhetene og forskjellene på presentasjon av kvinnen, det kvinnelige.
Kvinner satt inn i reklame for et produkt, for å selge det. Kvinnen blir fremstilt som glatt, polert og tynn, bilde manipulert som er uoppnålig kvinneideal. Slik blir hun også presentert i forbindelse med klesprodukter, som uoppnålig. Reklamens fiksering på kropp og skjønnhet, pussige fasinerende kroppsposisjoner.
Med utgangspunktet i kvinnen, posisjon, og tar det ut av sin sammenheng og gir henne tilbake personligheten ved å rufse henne til i utrykket og farge.
På den andre side er 50-60 talls pin-up presentasjon er nesten blitt et kvinne ikon skjønnhet, frekk og modig. Pin-up jentene fikk et glattere og finere papir i bladet.
Feminist med glimt i øyet, humor og ønsker at puplikum kan se kvinnen på en ny måte fra den polerte, med egen personlighet.
Ved å bruke et annet formspråk og presentere imagen i en annen kontekst, kan det gi nytt perspektiv på innholdet.