Kunstnerisk platform:

Læring igjennom hånden.


Min utdannelse er fra UWE Bristol, Bower Ashton Campus BA HONS Fine Art1, et av England største grafikk senter. Det er store gode arbeidsplasser med en teknikker i vært rom-avdeling, som hjelper til. Et stort forskningssenter hører til grafikk verkstedene. Her fikk jeg god innføring i teknikker og introduksjon av flere grafiske teknikken, og muligheten for å eksperimentere på tvers av teknikker og metoder.
Jeg har en master i estetiske fag. Kunst i samfunnet. Oslo MET. Bakgrunnen og valg av forskningsfeltet i masteroppgaven var min egen erfaring som utøvende grafiker, og innen praktisk estetisk formidling. Og min case-studie var utstillingen Avtrykk, Tresnitt fra fem århundre på Nasjonalmuseet 2015/16. I 2014 tok jeg for meg et forstudium i feltet, det var et pilotprosjekt i samarbeid med Anne Jensen og Oslo MET. Deltakerne var de eldste barna i Stabekk Aktivitetsbarnehage. Munchmuseet ga meg anledning til å formidle både omvisningen og tresnittverksted med barna. Jensen skrev en artikkel om pilotprosjektet vårt i Form 4, 2015. Artikkelen beskriver opplevelsen barna fikk i møte med grafikk, hvordan barn behersker teknikken, som mange kanskje tenker som komplisert for barn. Jensen beskriver at barna liker å være aktive og delta i leken2. Dette samarbeidet fulgte vi opp i 2015, Jensen inngikk en avtale med Etterstad Barnehage med omvisning på Nasjonalgalleriet og verkstedarbeid på Oslo MET. Vi samarbeidet på det praktiske, på tvers av hvert våre forskningsprosjekter, tok vi utgangspunktet i utstillingen og deltakelse. Jeg var en deltakende observatør, og det ga meg muligheten til å komme tettere på informantene og deres opplevelser. Min fotodokumentasjon fra studiet med mitt blikk som deltakende observatør fikk jeg anledning til å komme nært innpå og se hvordan den praktiske estetiske formidlingen ga deltaker en kroppslig, taktil opplevelse og forståelse. Denne dokumentasjonen var utgangspunktet for tresnittene jeg utarbeidet som resulterte i en praktisk dokumentasjon av prosess til avgangutstillingen, både tegning, plater og trykkene var satt sammen slik at det var mulig å se både arbeidsprosess og å ta på trykkplatene. Betrakter fikk mulighet til å delta i prosess og selv eksperimenter ved å skjære ut i en benk produsert til utstillingen, deretter laget de et avtrykk med frottage på papir, altså å gni en myk blyant for å få et avtrykk som de fikk mulighet til å henge opp sammen med resten av min dokumentasjon. Betrakter rolle kan vi derfor si ble deltakende i forhold til den direkte kontakten med mine observasjoner kunne de velge å fokusere på prosess, ferdig resultat eller egen opplevelse med taktile materialer. Sennett beskriver utviklingen igjennom hånden som sentral nettopp i læring og opplevelsen av et objekt og omgivelser, fordi vi oppfatter formen og kvalitet til et objekt ved å lese med hånden.
Of all the human limbs, the hands make the most varied movements, movements that can be              controlled at will. Science has sought to show how these motions, plus the hand’s varies ways            of gripping and sense of touch,affect how we think.(Sennett, 2009, s. 149).3
Foto dokumentasjon4

          På Munchmuseet har jeg tidligere hatt tresnitt workshop med Den Kulturelle Skolesekken for barn i 5-6 trinn. Og i tillegg flere varierte drop-in workshop både for barn og voksne med forskjellige teknikker, blant annet på Kulturnatt. I utstillingen til Guttorm Guttormsgård Kjent Ukjent på Stenersenmuseet 2015, var jeg med på å sette opp et midlertidig grafikkverksted, og formidlet flere teknikker i tråd med utstillingen. I forbindelse med masteroppgaven til Torhild Skåtun og prosjektet "Museumsformidling – å løfte blikket over fengselsmuren"5, Praktiserte jeg tresnittverksted I Oslo Fengsel etter et foredrag om Edvard Munch ved Hilde Ødegaard, dette foregikk i både herre og kvinne avdelingene.
Løten kommune har arrangert kunstleiren Camp Munch for ungdommer i alderen 13-20 år i 2016 og 2018. Ellen Edminson og jeg faglig ansvarlig for grafikkverkstedet en innføring av teknikker og prosess. Deltakerne presenterte prosess og arbeider i en avsluttende utstilling på Klevfos Papirfabrikk6 for familie og venner.
I flere år har jeg holdt kurs og workshop for voksne i den grafiske trykketeknikken Collagraph, både hos Kunst for Alle/Fine Art, Norske Grafikeres Verksted og Årnes Kunstklubb. Teknikken kan brukes både til høytrykk og dyptrykk, med mange muligheter og kan gi et stort spenn i utrykket. Første del av navnet kommer fra gresk collo, som betyr lim. Siste del av navnet, ..grafi, brukes hos mange grafiske trykketeknikker. Det kommer av det engelske graph, og betyr å tegne. Trykkplatene trenger ikke syrebad, og kan derfor betraktes som en mer helse og miljøvennlig teknikk. Platen kan variere, men det blir ofte brukt papp, som bokpapp, silkboard, plexiglass, zinkplater, også sjablonger. Utrykket fra trykkplaten kan ha et spenn ifra organisk struktur, til skjør strek og lyse valører. Både teknikk og prosess tilrettelegger jeg i workshops og kurs slik at voksne og barn kan få et innblikk i muligheten grafikk kan gi for å se endringene og stemning i et motiv ved bruk av farger. I deltakelsen vil jeg derfor si betrakter kan ha mulighet til å få en utvidet forståelse for både prosess og hvordan både form og farge kan endre deltakers opplevelse, og se likheter og ulikheter i vår samtid opp mot grafikkens demokratiske rolle fra 15-1800 tallet.


1 http://courses.uwe.ac.uk/W101/2013 http://www.uwe.ac.uk/
2 "[å] oppleve at materialer endrer form og karakter, er ett uttrykk for dette. Det gir mestring og glede. Taktil bevissthet, motoriske ferdigheter og visuell kompetanse kan stå som stikkord her." (Jensen, 2015, s. 6).
3 Praktisk tilnærming som formidlingsgrep: Estetisk opplevelse i en sanselig formidlingsstrategi. Marianne Karlsen Høgskolen i Oslo og Akershus Masterstudium i estetiske fag.Kunst i samfunnet MEST 5900Vår 2016
5 http://www.kulturradet.no/documents/10157/c01d0347-414c-4ee1-b744-a144faadf6d1

Jeg bor og arbeider i Oslo. Som grafiker jobber jeg med flere teknikker, og har jobbet i mange år og utviklet mye erfaring med teknikken collagraph og bruker både dyptrykk og høytrykk i denne prosessen.
Collagraph (staves noen ganger collography) det er en grafisk prosess der materialer og struktur blir påført ei plate, gjerne papp eller plexiglass. Ordet er opprinnelig fra Gresk koll eller kolla, som betyr lim, og graph, som betyr aktiviteten å tegne, altså å lage spor i et bindemiddel. Samme med dyptrykk og høytrykk kan det kombineres sammen med andre plater, som radering på en zinkplate. Materialene som blir påført gir forskjellige tekstur og kontraster, og dermed valør differanser. Det avhenger av hvilke tekstur og høydeforskjell på reliefene og raderingen. Det er derfor uten bruk av syrebad eller andre kjemiske midler for å oppnå streken.
Det var den kunstneriske utviklingen i de første tiårene på 1900-tallet som utviklet seg til en stor endring innen Collagraph. Speielt inne sjangeren ’funnet materialer’ collage av dette, kubismen, Dada og Bauhaus. 50-60 tallets pop art var det en voksende interesse for teknikken, med mange nye rimelige materialer innen akryl og lim.

http://www.moma.org/
http://www.nontoxicprint.com/