HOPE, et samarbeid med Kunst i skolen og Blindern IB.

HOPE! Art exhibition with students from Blindern videregående skole, visual arts

Prosjektet HOPE, et samarbeid med Kunst i skolen og Blindern IB med støtte fra Sparebankstiftelsen. 

Utstillingen er resultatet av prosjektet «Grafikkverksted på Blindern videregående skole» i samarbeid med Visual Arts på Blindern videregående skole og grafiker Marianne Karlsen. 60 elever fra klassene MYP4 og MYP5 viser grafiske verk og dokumentasjon fra prosjektet. Utstillingen kurateres av elevene selv. Prosjektet er støttet av Sparebankstiftelsens ordning «Med kunst på programmet».

Utstillingen holder åpent for elever og foresatte torsdag 12. og fredag 13. november, påmelding er obligatorisk.

Utstillingen holder også åpent lørdag 14. november fra kl 12-16, med maks 20 personer i galleriet samtidig.

NB utstillingen har utsatt åpningstid pga av koronar restriksjoner.

Se arbeidene og bilder her:


KUNST I SKOLEN arbeider for at visuell kunst skal få en sentral plass i lærings- og holdningsdannende arbeid i barnehage, skole og kulturskole.
HOPE! The Printing Process.
Lots of surprises and playing with color...