Grafikk workshop.

Ønsker du å delta på grafikk workshop? 

På DTK Det Tverrfaglige Kunstinstitutt jobber vi med grafikk på mandager og du kan fortløpende delta på 6 dager á 3 timer pr dag. 

Kl.10.00 -13.00, Forneburingen 11.
Det er en fordel at du tidligere har hatt en introduksjon til grafikk.

Ta kontakt med skolen eller send meg en mail.

https://kunstskole.com/kick-off-uke-35/
https://kunstskole.com/kontakt/
marianne.kunst@gmail.com