Grafikk kurs våren 2019

Kurstidene ved Norske Grafikeres verksted.

https://www.norskegrafikeresverksted.no/
Kollografi
Kollografi er en teknikk som kan brukes både til dyptrykk og høytrykk, med stor variasjon mht de materialer som brukes som trykkplate. Platen kan variere mye, men det blir ofte brukt papp, som f.eks bokpapp. Kurset forutsetter at man har gjennomgått dyptrykk Trinn 1, eller behersker dyptrykksteknikker. Kurset vil gjennomgå både dyptrykk (uten syrebad) og høytrykk.
Innhold: Introduksjon til valg av platematerialer / Hvordan oppnå ulike overflater og strukturer /
Materialets påvirkning av mørke og lyse valører / Bruk av flere farger på ei plate / Vedlikehold av trykkplater og arbeidsplass

Dato | 3.-5. mai
Kursleder | Marianne Karlsen
Pris  | kr 2800 inkl materialer
​Tid | Fre 18 - 21, Lør 11 - 14, Sønd 11 - 15