Camp Munch på Løten

Velkommen til Camp Munch, en kunst-sommerleir for ungdom
i alderen 13 – 20 år. Camp Munch arrangeres 1. - 7. juli 2018
i Løten, Edvard Munchs fødested.
Tema for 2018 er selvportrett. Deltakerne skal fokusere på former, blant annet ved å utheve egne særtrekk. Eksempler på slike særtrekk er briller, lugg, langt/kort hår, fregner og/eller røde lepper. Oppgaven åpner for fri tolkning og utførelse; portrettene trenger ikke å ligne, men skal fremheve karakteristikker ved hver enkelt sitt ansikt.
Under Camp Munch er det grafikerne Marianne Karlsen og Ellen Edminson som er kunstfaglig ansvarlig. Begge har lang erfaring med grafikk og undervisning. Edminson forteller at teknikkene og tema for 2018 utforsker hvordan man oppnår ulike overflater og strukturer. Dette gir deltakerne en helt unik opplevelse og læremulighet innen grafikk.