Grafikk workshop på DTK Kunstfagskolen i Bærum.

I uke 14 var jeg var gjestelærer og introduserte grafikk med teknikken Collagraph ved Kunstfagskolen i Bærum.  
http://www.kunstskole.com/

Neste grafikk kurs jeg skal holde er ved Norske Grafikeres Verksted se:
https://www.norskegrafikeresverksted.no/kurs

Grafikk workshop på Munchmuseet.22.02.19 — 22.04.19 
Tresnittverksted i mars for senjor (se link), i forbindelse med utstillingen Svaneprinsessen