Nå starter nye grafikk kurs ved Kunstfagskolen i Bærum DTK.

Mandager i mai og juni setter jeg opp kvelds kurs, se beskrivelse under.
Siste uke i august setter vi opp 'kickstart' kurs og vil eksperimentere med flere grafiske teknikker.
Påmelding: marianne.karlsen@gmail.com
 http://www.kunstskole.com/

Kollografi/Collagraph.

Kollografi er en teknikk som kan brukes både til dyptrykk og høytrykk ved å bruke relieff eller sjablonger, med stor variasjon mht de materialer som brukes som trykkplate. Platen kan variere mye, men det blir ofte brukt papp, som f.eks bokpapp. Kurset vil gjennomgå både dyptrykk (uten syrebad) og høytrykk. Teknikken kan også kombineres sammen med andre trykkplater, som radering på plexiglassplate.
Innhold: Introduksjon til valg av platematerialer / Hvordan oppnå ulike overflater og strukturer /
Materialets påvirkning av mørke og lyse valører / Flerfargertykk med bruk av flere farger på ei plate og flere plater sammen / Vedlikehold av trykkplater og verkstedpraksis. Ta gjerne med en tegning eller skisse.


Dato: 13, 20 og 27 mai. Påmelding innen 6 mai, en uke før.
27 mai 3, 17 juni
Tid: 17- 21, 17 - 20, 17 – 20.
Kursleder: Marianne Karlsen
Påmelding: marianne.kunst@gmail.com
Pris: kr 2500 inkl materialer


Forkurs: 26 -30 august, 'kickstart' og eksperimentering av flere teknikker, Collagraph, tresnitt, radering og monotypi.
Pris:
Påmelding: marianne.kunst@gmail.com


Tresnitt.

På dette kurset lærer du å skjære ut og trykke tresnitt. Vi går igjennom de grunnleggende prinsippene og videre ulike metoder for flerfargetrykk (reduksjonsmetoden, flere plater og/eller puslespillmetoden). Det blir en gjennomgang av materialer, verktøy med både grafikkpresser og for hånd slik at du har kunnskapen til å jobbe videre med tresnitt på egenhånd. Ta gjerne med en tegning eller skisse.
Dato
Påmelding: marianne.kunst@gmail.comDyptrykk/radering trinn I – grunnkurs.

Kurset gir en innføring i koldnål og streketsning. Deltakerne vil få en gjennomgang av materialer, verktøy, innfarging og håndtering av presse. Målsettingen er å gi deltakeren kunnskap nok til å arbeide videre på egenhånd. Kurset fungerer også som en repetisjon for de som vil komme igang igjen.
Dato:
Kursholder: Marianne Karlsen
Pris: 2500 inkl materialer
Tid:
Påmelding: marianne.kunst@gmail.com Monotypi.


Skiller seg fra annen grafikk ved at man lager et enkelt trykk fra platen. Grafikken kjennetegnes ellers ved at man kan lage flere trykk fra en og samme plate. Trykket blir fremstilt ved at man ved hjelp av pensel, valse eller gummispatel eller en kombinasjon av disse påfører trykkfarge på platen. Deretter kan kunstneren tegne eller manipulere svertelaget før platen trykkes. Det lar seg kun gjøre å lage ett trykk.
Blindtrykk – platen trykkes uten farge på fuktig papir, slik at kun relieffet av platen blir preget inn i papiret.

Dato:
Kursholder: Marianne Karlsen
Pris: 2500 inkl materialer
Tid:
Påmelding: marianne.kunst@gmail.com

Grafikk workshop på DTK Kunstfagskolen i Bærum.

I uke 14 var jeg var gjestelærer og introduserte grafikk med teknikken Collagraph ved Kunstfagskolen i Bærum.  
http://www.kunstskole.com/

Neste grafikk kurs jeg skal holde er ved Norske Grafikeres Verksted se:
https://www.norskegrafikeresverksted.no/kurs