Nå starter nytt semester kurs i grafikk ved Kunstfagskolen i Bærum DTK.Høst semester med kveldskurs i grafikk, 2 mandager pr måned.

Kursene vil jeg introdusere flere teknikker, som vil gi deltakerne mulighet til å velge teknikken å fordype seg i. Vi vil jobbe mest med Collagraph siden vi her kan bruke både dyptrykk og høytrykk. Se under for beskrivelsene.
Kursleder: Marianne Karlsen
Oppstart: mandag 9 september, dersom vi får nok deltakere.
kurstid: 19.00 – 21.00 tidspunktet kan justeres noe.
Pris. 2800,- 12-14 timer totalt.
Påmelding: marianne.karlsen@gmail.com


Kollografi/Collagraph.


Kollografi er en teknikk som kan brukes både til dyptrykk og høytrykk ved å bruke relieff eller sjablonger, med stor variasjon mht de materialer som brukes som trykkplate. Platen kan variere mye, men det blir ofte brukt papp, som f.eks bokpapp. Kurset vil gjennomgå både dyptrykk (uten syrebad) og høytrykk. Teknikken kan også kombineres sammen med andre trykkplater, som radering på plexiglassplate.

Innhold: Introduksjon til valg av platematerialer / Hvordan oppnå ulike overflater og strukturer /
Materialets påvirkning av mørke og lyse valører / Flerfargertykk med bruk av flere farger på ei plate

og flere plater sammen / Vedlikehold av trykkplater og verkstedpraksis.

Ta gjerne med en tegning eller skissebok.Monotypi.

Skiller seg fra annen grafikk ved at man lager et enkelt trykk fra platen. Grafikken kjennetegnes ellers ved at man kan lage flere trykk fra en og samme plate. Trykket blir fremstilt ved at man ved hjelp av pensel, valse eller gummispatel eller en kombinasjon av disse påfører trykkfarge på platen. Deretter kan kunstneren tegne eller manipulere svertelaget før platen trykkes. Det lar seg kun gjøre å lage ett trykk.
Blindtrykk – platen trykkes uten farge på fuktig papir, slik at kun relieffet av platen blir preget inn i papiret.

Dyptrykk/radering trinn I – grunnkurs.

en repetisjon for de som vil komme i gang. 

Kurset gir en innføring i koldnål og strekradering. Deltakerne vil få en gjennomgang av materialer, verktøy, innfarging og håndtering av presse. Målsettingen er å gi deltakeren kunnskap nok til å arbeide videre på egenhånd.  Kurset fungerer også som en repetisjon for de som vil komme igangTresnitt.

På dette kurset lærer du å skjære ut og trykke tresnitt.
Vi går igjennom de grunnleggende prinsippene og videre ulike metoder for flerfargetrykk (reduksjonsmetoden, flere plater og/eller puslespillmetoden). Det blir en gjennomgang av materialer, verktøy med både grafikkpresser og for hånd slik at du har kunnskapen til å jobbe videre med tresnitt på egenhånd. Ta gjerne med en tegning eller skisse.
https://www.ostlandsutstillingen.no/kunstnerintervju-54-marianne-karlsen/

Kunstnerintervju #54 – Marianne Karlsen


Marianne Karlsen viser tresnittet Uten tittel (åpne opp) fra 2016
(20x30cm) på Østlandsutstillinge 2019 (VI) i galleri Norske Grafikere.

Marianne Karlsen – uten tittel(åpne opp)-2016.20×30.tresnitt
Min utdannelse er fra UWE Bristol, Bower Ashton Campus BA HONS Fine Art[1], en av England største grafikk senter. Her fikk jeg god introduksjon og innføring i grafiske teknikker. Ved Norske Grafikeres Verksted fikk jeg stipend plass
Det er første året mitt jeg deltar på Østlandsutstillingen, dette er stort for meg og delta spesielt i jubileumsåret med arbeidet jeg stiller ut som er en del av master oppgaven min .
Bakgrunnen til arbeidet jeg stiller ut er et av flere arbeider fra min master i estetiske fag, Kunst i samfunnet Oslo Met/HIOA. Bakgrunnen og valg av forskningsfeltet i master oppgaven var min egen erfaring som utøvende grafiker, og innen praktisk formidling. Utstillingen på Nasjonalmuseet, Avtrykk Tresnitt fra fem århundrer var min case studie. Arbeidet mitt er et av studiene i samarbeid med Anne Jensen/Oslo met i 2015, Anne hadde omvisning med en barnehage Nasjonalgalleriet og verkstedarbeid på Oslo met. Vi samarbeidet på det praktiske, på tvers av hvert våre forskningsprosjekter, tok vi utgangspunktet i utstillingen og deltakelse. Jeg var en deltakende observatør, og det ga meg muligheten til å komme tettere på informantene og deres opplevelser. Jeg arbeidet videre med tresnitt ifra fotodokumentasjon ut ifra mine observasjoner av prosess og opplevelse. I 2014 tok jeg for meg et forstudium i feltet, et pilotprosjekt i samarbeid med Anne Jensen.  Munchmuseet ga meg anledning til å formidle både omvisningen og tresnittverksted med barna. Jensen skrev en artikkel i Form 4, 2015, hun beskriver opplevelsen barna fikk i møte med grafikk, hvordan barn behersker teknikken, som mange kanskje tenker som komplisert for barn. Jensen beskriver at barna liker å være aktive og delta i leken.
Jeg arbeider aktivt med teknikkene tresnitt og collagraph, både med egne arbeider og kurs/workshop. www.mariannekarlsen.com

                                    [1]http://courses.uwe.ac.uk/W101/2013
http://www.uwe.ac.uk/
                  [2]«[å] oppleve at materialer endrer form og karakter, er ett uttrykk for dette. Det gir mestring og glede. Taktil bevissthet, motoriske ferdigheter og visuell kompetanse kan stå som stikkord her.» (Jensen, 2015, s. 6).